Behandeling

Psychotherapie 

 

Voor wie:

 

U kunt zich bij mij aanmelden als u last heeft van langer bestaande emotionele of psychische klachten die u belemmeren in uw leven of werk of klachten die u herkent als horende bij een patroon dat meer in uw persoonlijkheid is geworteld.

 

Klachten die zich niet vanzelf oplossen, waar u meer zicht op zou willen krijgen en waarbij u tot   verandering wil komen van uw manier van reageren, denken of doen.

Als voorbeeld kan genoemd worden angst en somberheid, gevoelens van onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen, vermijding van dingen die u wel zou willen doen, terugkerende relatieproblemen, communicatieproblemen en een negatief zelfbeeld.

 

Werkwijze:

 

Als u na de aanmelding in behandeling komt dan vindt eerst de intake plaats. Dit zijn een of meerdere gesprekken waarin uw klachten, uw leefsituatie en achtergrond worden besproken om een goed beeld te krijgen van uw situatie zodat daarop – in overleg met u – een passend behandelplan gemaakt kan worden. In deze fase wordt ook onze werkrelatie opgebouwd.

 

Het concretiseren en verhelderen van de problematiek vindt plaats in een veilige omgeving met een open wijze van contact maken. De verwachtingen van de cliënt en de voortgang van de therapie zijn belangrijke aandachtspunten.